OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

GEOPARKI - GEORÓŻNORODNOŚĆ - GEOTURYSTYKA

menu komitet naukowy

:: strona główna

:: komitet naukowy

:: komitet organizacyjny

:: program konferencji

:: miejsce konferencji

:: sekretariat

:: wymogi redakcyjne

prof. dr hab. Marian Harasimiuk, UMCS Lublin

prof. dr hab. Joanna Pinińska, UW Warszawa

doc. dr hab. Jerzy Nawrocki, PIG-PIB Warszawa

prof. nadzw. dr hab. Marcin Machalski, PAN Warszawa

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, AGH Kraków

prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, UMCS Lublin

prof. dr hab. Kazimierz Pękala, WSSP Lublindesigned by gajcy