OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

GEOPARKI - GEORÓŻNORODNOŚĆ - GEOTURYSTYKA

menu sekretariat

:: strona główna

:: komitet naukowy

:: komitet organizacyjny

:: program konferencji

:: miejsce konferencji

:: sekretariat
        opłata konferencyjna
        formularze
        terminy


:: wymogi redakcyjne
 

 opłata konferencyjna
 
 
Przewidywany koszt uczestnictwa: 450 zł
Wpłaty należy dokonać na konto:
 

KREDYT BANK O/Lublin, 
10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

(właściciel konta: Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin) z dopiskiem „Geokonferencja” oraz imię+nazwisko uczestnika

 designed by gajcy