OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

GEOPARKI - GEORÓŻNORODNOŚĆ - GEOTURYSTYKA

menu wymogi redakcyjne

:: strona główna

:: komitet naukowy

:: komitet organizacyjny

:: program konferencji

:: miejsce konferencji

:: sekretariat

:: wymogi redakcyjne

Streszczenia prezentacji: objętość maksymalnie 2 strony A4, czcionka TNR, 12 pkt, odstęp 1,15, wcięcie akapitowe 1,5 cm, tekst wyjustowany, marginesy 2,5 cm, ryciny czarno-białe w formacie  *.jpg lub *.tiff o minimalnej rozdzielczości 300 DPI.

Streszczenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: konferencja.geoparki@gmail.com

Przewidywany jest druk pełnych tekstów wystąpień w terminie pokonferencyjnym w postaci recenzowanej monografii.

Spis literatury wg wzoru:
Uwagi generalne:
1. Liczby rzymskie proszę zamienić na arabskie.
2. Spis literatury wyjustowany, bez wcięć i znaków końca wiersza  ¶ wewnątrz poszczególnych pozycji.
3. Czcionka TNR 10

Publikacje zwarte
Kondracki J. 1988: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa, 463 s.
 
Czasopisma
Kalicki T. 2006: Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 204: 348 s.
Harasimiuk M. 1986: Lithologic Properties as Indices of the Sedimentation Conditions of the Vistulian Loesses in the Eastern Part of the Nałęczów Plateau (SE Poland). Annales UMCS, sec. B, 41: 179-202.
Rozdział w monografii (materiałach konferencyjnych z redaktorem)
Rodzik J., Schmitt A., Zgłobicki W. 2004: Warunki rozwoju wąwozów Roztocza Szczebrzeszyńskiego. w: Dobrowolski R., Terpiłowski S. (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski. PTG, UMCS, Lublin, 117-123.


Prace w materiałach konferencyjnych (bez określonych redaktorów)
Brzezińska-Wójcik T., Harasimiuk M. 1998: Przełom doliny Sopotu przez strefę krawędziową Roztocza Tomaszowskiego.  w: Budowa geologiczna Roztocza (100-lecie badań polskich geologów). 69 Zjazd Nauk. Pol. Tow. Geol., Krasnobród 23-26 września 1998. UMCS, Lublin, 187-193.

Prace niepublikowane
Baran-Zgłobicka B., 2004: Badania krajobrazowe wybranych obszarów lessowych jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania przestrzennego. UMCS, (niepublikowane), 150 s.


designed by gajcy